Teksty Drugie

Teoria literatury, krytyka, interpretacja

Teksty Drugie to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 roku przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.

Teksty Drugie is a bimonthly journal of literary scholarship. It has been published since 1990 at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences in collaboration with the Association Pro Cultura Litteraria.

Teksty Drugie est une revue bimestrielle de littérature, publiée depuis 1990 par l’Institut de recherche littéraire de l’Académie polonaise des sciences en coopération avec l’Association Pro Cultura Litteraria.

Accéder au site
Teksty Drugie

Teksty Drugie to czasopismo poświęcone przede wszystkim wiedzy o literaturze, teorii i krytyce literackiej, sięgające jednak do dziedzin pokrewnych, otwarte na interdyscyplinarne dyskusje nad problemami współczesnej humanistyki. Specjalnością pisma są numery monograficzne, dotyczące, aktualnych zagadnień z zakresu wiedzy o literaturze, języku i kulturze, a także filozofii i estetyki, antropologii (kulturowej i literackiej), studiów genderowych i postkolonialnych.

Od czasu założenia czasopisma w 1990 roku publikują tu – na równych prawach – uczeni o najwyższym autorytecie i debiutanci (doktoranci a nawet studenci), poloniści krajowi i poloniści-slawiści pracujący za granicą, literaturoznawcy innych specjalności i językoznawcy oraz czołowi reprezentanci innych dyscyplin (filozofii, antropologii, kulturoznawstwa, socjologii, historii, etc.).

Teksty Drugie is dedicated above all to literary scholarship, theory, and criticism, but the journal also reaches out into related academic fields, creating a platform for interdisciplinary debates in contemporary humanities. The journal specializes in monographic issues that focus on current discussions in literary scholarship, language, and culture, but also philosophy, aesthetics, cultural and literary anthropology, gender and postcolonial studies.

Since its foundation in 1990, Teksty Drugie has invited academics of the highest renown to publish on the same terms as early career researchers and students from a variety of specializations, such as philology, philosophy, anthropology, cultural studies, sociology, history, and so on.

En savoir plus

Politique d'accès

Open access

RSS

S'abonner

Contact

redakcja@tekstydrugie.pl

Informations bibliographiques

Voir la fiche de la revue sur d'autres sites

Via le Sudoc

Directeur de la publication

Ryszard Nycz

Rédacteur(s) en chef

Ryszard Nycz

Responsable de l'édition électronique

Barbara Jędraszko

Type de support

Papier et électronique

Etat de la collection

2016-2023

Politique d'édition électronique

Publication en libre accès

Périodicité

Bimestrielle (tous les deux mois)

Année de création

1990

Date de mise en ligne

05 juillet 2018

ISSN format électronique

2545-2061

ISSN format papier

0867-0633

Langues de publication

English, Polski

Politique sur les frais de publication

Frais de publication

non

Frais de soumission

non

Politique d'évaluation

Procédure d'évaluation

évaluation en double aveugle

Délai moyen entre soumission et publication

20 semaines

Politique de droits d'auteur et de diffusion

Licence

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

Coordonnées

Courriel

redakcja@tekstydrugie.pl

Adresse postale

Teksty Drugie
ul. Nowy Świat 72, pok. A40
00-330 Warszawa
Polska

Ville de production

Varsovie

Actualités

Nouveau numéro

4 | 2023 – Niepokoje polonistyki