Teksty Drugie

Teoria literatury, krytyka, interpretacja

Teksty Drugie to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 roku przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria.

Teksty Drugie is a bimonthly journal of literary scholarship. It has been published since 1990 at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences in collaboration with the Association Pro Cultura Litteraria.

Teksty Drugie est une revue bimestrielle de littérature, publiée depuis 1990 par l’Institut de recherche littéraire de l’Académie polonaise des sciences en coopération avec l’Association Pro Cultura Litteraria.

Go to website
Teksty Drugie

Teksty Drugie to czasopismo poświęcone przede wszystkim wiedzy o literaturze, teorii i krytyce literackiej, sięgające jednak do dziedzin pokrewnych, otwarte na interdyscyplinarne dyskusje nad problemami współczesnej humanistyki. Specjalnością pisma są numery monograficzne, dotyczące, aktualnych zagadnień z zakresu wiedzy o literaturze, języku i kulturze, a także filozofii i estetyki, antropologii (kulturowej i literackiej), studiów genderowych i postkolonialnych.

Od czasu założenia czasopisma w 1990 roku publikują tu – na równych prawach – uczeni o najwyższym autorytecie i debiutanci (doktoranci a nawet studenci), poloniści krajowi i poloniści-slawiści pracujący za granicą, literaturoznawcy innych specjalności i językoznawcy oraz czołowi reprezentanci innych dyscyplin (filozofii, antropologii, kulturoznawstwa, socjologii, historii, etc.).

Teksty Drugie is dedicated above all to literary scholarship, theory, and criticism, but the journal also reaches out into related academic fields, creating a platform for interdisciplinary debates in contemporary humanities. The journal specializes in monographic issues that focus on current discussions in literary scholarship, language, and culture, but also philosophy, aesthetics, cultural and literary anthropology, gender and postcolonial studies.

Since its foundation in 1990, Teksty Drugie has invited academics of the highest renown to publish on the same terms as early career researchers and students from a variety of specializations, such as philology, philosophy, anthropology, cultural studies, sociology, history, and so on.

For more information

Access policy

Open access

Journal RSS feed

Subscribe

Contact

redakcja@tekstydrugie.pl

Information

Journal description on other websites

Via Sudoc

Director of publication

Ryszard Nycz

Editor(s)

Ryszard Nycz

Editor of electronic edition

Barbara Jędraszko

Medium

Print and electronic

Collection

2016-2023

Publishing policy

Publication in open access

Frequency

Bimonthly - every 2 months

Date created

1990

Online since

05 July 2018

ISSN electronic edition

2545-2061

ISSN print edition

0867-0633

Languages of publication

English, Polski

Publication costs

Publication fees

no

Submission fees

no

Review policy

Review process

double blind peer review

Average time between submission and publication

20 weeks

Contact

E-mail

redakcja@tekstydrugie.pl

Address

Teksty Drugie
ul. Nowy Świat 72, pok. A40
00-330 Warszawa
Polska

Place of publication

Varsovie

Latest updates

Latest issue

4 | 2023 – Niepokoje polonistyki