Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique / Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Revue scientifique sur l’étude, la conservation et l’analyse scientifique du patrimoine belge

Wetenschappelijk tijdschrift over de studie, het behoud en de wetenschappelijke analyse van het Belgisch erfgoed

Scientific journal on the study, conservation and scientific analysis of Belgian heritage

Go to website
Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique / Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Créé en 1958, le Bulletin de l’IRPA publie des contributions originales consacrées à l’histoire des arts dans l’actuel territoire de la Belgique et dans celui des anciens Pays-Bas du sud et de la principauté de Liège - du Moyen-Age au XIXe siècle – et à leur rayonnement européen et international. Elle privilégie une approche monographique classique, "object-oriented" et des contributions présentant des problématiques innovantes dans le domaine du connoisseurship, pour autant qu’il fasse l’objet d’une mise en contexte sociologique, politique et/ou culturelle.

Het Bulletin van het KIK, opgericht in 1958, publiceert originele bijdragen over de kunstgeschiedenis binnen het huidige Belgische grondgebied en in de voormalige Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, alsook over de invloed ervan in Europa en in de wereld. Het richt zich op de periode van de middeleeuwen tot de 19de eeuw. Het tijdschrift geeft de voorkeur aan een klassieke, objectgeoriënteerde monografische benadering en aan bijdragen waarin vernieuwende vraagstukken op het gebied van het connoisseurship worden gepresenteerd, mits deze in een sociologische, politieke en/of culturele context worden geplaatst.

Founded in 1958, the Bulletin of the Royal Institute for Cultural Heritage publishes original contributions on the history of art in present-day Belgium, in the former southern Low Countries and the Principality of Liege, as well as its influence in Europe and throughout the world. It focuses on the period from the Middle Ages to the 19th century. The journal focuses on an object-oriented monographic approach with contributions that address innovative matters in the field, provided that they are framed in a sociological, political or cultural context.

For more information

Access policy

Open access

Journal RSS feed

Subscribe

Contact

bulletin@kikirpa.be

Information

Journal description on other websites

Via Sudoc

Director of publication

Hilde De Clercq

Editor(s)

Elisabeth Van Eyck

Editor of electronic edition

Elisabeth Van Eyck

Medium

Print and electronic

Collection

2021-2023

Publishing policy

Publication in open access

Frequency

Annual

Date created

1958

Online since

22 November 2023

ISSN electronic edition

2983-855X

ISSN print edition

0085-1892

Languages of publication

Français, English, Nederlands

Publication costs

Publication fees

no

Submission fees

no

Review policy

Review process

double blind peer review

Average time between submission and publication

45 weeks

Rights and licensing

Licence

Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0

Copyrights

The author retains unrestricted copyrights and publishing rights

Contact

E-mail

bulletin@kikirpa.be

Address

Bulletin de l’Institut royal du Patrimoine artistique / Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Institut royal du Patrimoine artistique / Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Cellule des Publications / Cel Publicaties
Elisabeth Van Eyck
Parc du Cinquantenaire 1 / Jubelpark 1
1000 Bruxelles
Belgique

Place of publication

Bruxelles